2016 оны 06 сарын 19

1985 оны улсын наадамд Ж.Гүнбадрал, Ч.Мөнхцэцэг нар түрүүлэв.

1985
Амжилт цуваа
Эрэгтэй харваа
1-байр Гүнбадрал Жамъяан Улсын мэргэн
2-байр Цэвээн Аюуш Гарамгай мэргэн
3-байр Базаргүр Д Залуу харваач
4-байр Хүдэрчулуун Цэвээн Залуу харваач
5-байр Гүржав Ц Залуу харваач
Эмэгтэй харваа
1-байр Мөнхцэцэг Чойжсүрэн Улсын мэргэн
2-байр Тодорхойгүй Залуу харваач
3-байр Тодорхойгүй Залуу харваач
4-байр Тодорхойгүй Залуу харваач
5-байр Тодорхойгүй Залуу харваач
Сэтгэгдэл