2016 оны 06 сарын 19

1987 оны улсын наадамд Цэвээний Хүдэрчулуун анх удаа түрүүлж улсын мэргэн цол хүртэв.

1987
Амжилт цуваа
Эрэгтэй харваа
1-байр Хүдэрчулуун Цэвээн Залуу харваач
2-байр Хангай Галиндэв Залуу харваач
3-байр Нямсүрэн Дондог Залуу харваач
4-байр Базаргүр Д Залуу харваач
5-байр Гэнин Цэрэндорж Гоц мэргэн
Эмэгтэй харваа
1-байр Бор-Охин Дашням Хошой мэргэн
2-байр Энхтуяа Жалсрай Залуу харваач
3-байр Түвшин Дэндэв Залуу харваач
4-байр Тодорхойгүй Залуу харваач
5-байр Тодорхойгүй Залуу харваач
Сэтгэгдэл