Төр үндэсний уламжлалт, соёлын өвөө хамгаалах үүрэгтэй. Төрийн гурван өндөрлөгөө үүнийг анхааралдаа авч шийдвэрлэж өгнө үү.

4/13/2021 7:57:17 PM


Сэтгэгдэл оруулах