Аймгийн алдарт уяач Онон Батболд
Өөрийн амжилт
Он Наадам Зүс Байр Уяач
2016 Азарга Их хурд-2016
Хээр
1
О.Батболд
Бусад амжилт