Аймгийн алдарт уяач Пүрэв Сэргэлэн
Өөрийн амжилт
Он Наадам Зүс Байр Уяач
2016 Их нас Их хурд-2016
Хээр
5
Б.Отгоннасан
Бусад амжилт