Аймгийн алдарт уяач Дагвасүндэл Алтанхуяг
Өөрийн амжилт
Он Наадам Зүс Байр Уяач
2016 Эрлийз дээд Их хурд-2016
Хонгор
3
Д.Алтанхуяг
Бусад амжилт